#vatikanski kruh

Isusu je do gladnih ljudi, a ne do glasova sitih birača

Isusu je do gladnih ljudi, a ne do glasova sitih birača

Na spomen kruha naviru bezbrojne asocijacije.Hrana, glad, dobrodošlica, debljina, siromaštvo, mrvice, ulomci...