Vijesti s tagom: useljeništvo


Dijaspora,gospodarstvo,mladež i DOMOVINA

Pos­ljed­njih mje­seci učes­talo slu­šamo o novom valu hrvat­skih ise­lje­nika koji, razo­ča­rani smje­rom u kojem zem­lja ide, napu­štaju Hrvat­sku u…