Dijaspora,gospodarstvo,mladež i DOMOVINA

Čuli smo kako je zbog eko­nom­ske krize zem­lju pos­ljed­nje tri godine napus­tilo više od 70 tisuća ljudi, uglav­…