REVIZIJA U POŠTI Zapošljavali bez natječaja, predsjedniku Uprave platili doktorat - iako mu ne treba!

Ured za reviziju Institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine objavio je izvješće o financijskoj reviziji Hrvatske pošte d.d.…