#unitarizam

Jedan fašizam meni, jedan tebi ili kako unitaristi pojasniti da mu je Mussolini bliži od Tita?

Jedan fašizam meni, jedan tebi ili kako unitaristi pojasniti da mu je Mussolini bliži od Tita?

Postoji to neko opće mjesto intelektualnog i emocionalnog ucjenjivanja svakoga Hrvata u BIH koji se uopće usudi propitivati dominantne politike u BiH.