#uklanjanje objekta

Mostar: Uklanjanje bespravnog objekta

Mostar: Uklanjanje bespravnog objekta

Gradska uprava Mostara, putem svojih nadležnih službi, kontinuirano radi na uklanjanju izgrađenih objekta bez pravomoćnog odobrenja za građenje - bespravnih objekata.

Mostar: Uklanjanje bespravnih objekata

Mostar: Uklanjanje bespravnih objekata

Gradska uprava Mostara, putem svojih nadležnih službi, nastavila je s aktivnosti na uklanjanja građevina izgrađenih bez ...

Mostar: Nastavljeno uklanjanje bespravno izgrađenih objekata

Mostar: Nastavljeno uklanjanje bespravno izgrađenih objekata

U Mostaru se nastavlja sa uklanjanjem bespravo izgrađenih objekata. Danas oko 11:00 sati uklonjen je ...

Mostar: Rušenje ugostiteljskog objekta

Mostar: Rušenje ugostiteljskog objekta

Nastavlja se uklanjanje bespravno izgrađenih objekata u Mostaru,

Uklanja se još jedan napušteni objekt u Mostaru

Uklanja se još jedan napušteni objekt u Mostaru

Osim što grad na Neretvi sam po sebi nalikuje jednoj velikoj deponiji, a i sami smo svjedoci