'Na internetu sam upoznavala muškarce i gotovo svaki dan spavala s nekim drugim'

...no u etnologiji i antropologiji taj je pojam označavao potpunu slobodu seksualnih odnosa u društvu u kojem pristup seksualnim partnerima ne…