#u okrutnom svijetu kapitalizma

Generacija Y poznata i kao “internet generacija”

Generacija Y poznata i kao “internet generacija”

Generacija Y se odnosi na populacijsku skupinu u SAD-u rođenu negdje oko 1976 do oko 2000. Oni su ponekad poznati kao odjek boomeranga jer neki od njih su djeca…