Ledeno doba u Mrkopolju

Neki su Mrkopaljci dolaskom jakog agregata »prosvijetlili«, a neki će do daljnjeg, možda 15, a možda i više dana, ostati u mraku.…