UNIQA Osiguranje bilježi kontinuiran rast u 2021. godini

Sarajevo, 28.07.2021. –  I pored nepredvidivih izazova pandemije s kojima se stanovništvo BiH susrelo u proteklom periodu,…