#Trombociti

Jedan od glavnih sastojaka krvi: Trombociti

Jedan od glavnih sastojaka krvi: Trombociti

Trombociti su, uz eritrocite i leukocite, glavni gradivni sastojci krvi, a bez tih malenih krvnih tjelešaca naš život ne bi bio moguć.

Trombociti

Trombociti

Trombociti su, uz eritrocite i leukocite, glavni gradivni sastojci krvi, a bez tih malenih krvnih tjelešaca naš život ne bi bio moguć.