#Tomislav Volarić

FPMOZ: STEM konsultativna sesija

FPMOZ: STEM konsultativna sesija

...konsultativna sesija u organizaciji Save the Children koja je u rujnu 2016. godine započela sa organizacijom projekta "Unaprijeđenje osnovnog učenja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini". Sve…