#Tina Vekić

Tina Vekić: Studenti koji završe Studij edukacijske rehabilitacije imaju jako dobro perspektivu.

Tina Vekić: Studenti koji završe Studij edukacijske rehabilitacije imaju jako dobro perspektivu.

Studij edukacijske rehabilitacije novi je studij pri Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.