#Thomas Miller

Diplomat koji je kardinalu Puljiću rekao: Vi Hrvati ili se asimilirajte ili iselite

Diplomat koji je kardinalu Puljiću rekao: Vi Hrvati ili se asimilirajte ili iselite

Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić u svojim javnim istupa kada god je govorio o ulozi međunarodne zajednice u obepravljivanju Hrvata uvijek je spominjao kako…