#tetris

Igranje Tetrisa pomaže u borbi protiv PTSP-a

Igranje Tetrisa pomaže u borbi protiv PTSP-a

Igranje Tetrisa u bolnici samo nekoliko sati nakon doživljene prometne nesreće može da doprinese sprječavanju pojave posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP),…