Kad 'Bosanac' radi preciznije od Japanca....

Jedan radnik iz Bosne i Hercegovine pokazao je svoju vještinu upravljanja teškim strojevima,i sam Japanac bi se poklnio na ovu …