#Tanishq Abraham,

Čudo od dijeteta

Čudo od dijeteta

Iako mu je škola bila dosadna, s 11 godina ima tri fakultetske diplome