#sveti ivan

Danas slavimo blagdan: Sveti Ivan apostol i evanđelist

Danas slavimo blagdan: Sveti Ivan apostol i evanđelist

Sveti Ivan je rođen u Betsaidi, u Galileji. Otac mu je Zebedej, a majka sveta Saloma. Poznat je i kao Isusov ljubljeni učenik.

27. prosinca sveti Ivan – omiljeni Isusov apostol

27. prosinca sveti Ivan – omiljeni Isusov apostol

Sv. Ivan apostol i evanđelist, Isusov omiljeni učenik, bio je sin Zebedeja i Salome.

Blagdan svetog Ivana Evanđelista

Blagdan svetog Ivana Evanđelista

27. prosinca katolički vjernici slave blagdan svetog Ivana – apostola i evanđelista, pisca Evanđelja po Ivanu, Prve, Druge i Treće Ivanove poslanice te knjige Otkrivenja.

27. prosinca sveti Ivan – Isusov omiljeni apostol ljubavi

27. prosinca sveti Ivan – Isusov omiljeni apostol ljubavi

Danas slavimo blagdan svetog Ivana apostola i evanđelista.

Danas slavimo blagdan svetog Ivana, apostola i evanđelista.

Danas slavimo blagdan svetog Ivana, apostola i evanđelista.

Ivan je pisac četvrtog evanđelja, proročke knjige Otkrivenja i triju poslanica.