Prvi puta u HERCEGOVINI: mjuzikl Svetac svega svijeta

Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovankoga i Ansambl Kolbe pozivaju vas na izvedbu mjuzikla Svetac svega svijeta koji govori o životu sv. Ante…