#Svetac svega svijeta

 Prvi puta u HERCEGOVINI: mjuzikl Svetac svega svijeta

Prvi puta u HERCEGOVINI: mjuzikl Svetac svega svijeta

Predstave će se održati 9. ožujka 2019. godine u Crkvi sv. Ante na Humcu s početkom u 19.00 sati i u nedjelju 10. ožujka crkvi sv. Petra i Pavla u Mostaru.