#Sveta tri kralja

Sveta Tri Kralja– Bogojavljenje

Sveta Tri Kralja– Bogojavljenje

Tko su bila sveta tri kralja i koja je simbolika njihovih darova?

PROPOVIJEDI B Bogojavljenje – Sveta tri kralja

PROPOVIJEDI B Bogojavljenje – Sveta tri kralja

PROPOVIJEDI B Bogojavljenje – Sveta tri kralja Bernhard Zahrl

Zašto slavimo Tri kralja

Zašto slavimo Tri kralja

Ova svetkovina svoju biblijsku podlogu ima u Evanđelju po Mateju 2, 1 - 16. Tu, naime, stoji: "Kad se Isus rodio u Betlehemu ...

Katarina Zovko Ištuk: Bogojavljenje-Sveta tri kralja

Katarina Zovko Ištuk: Bogojavljenje-Sveta tri kralja

Katarina Zovko Ištuk ima novu pjesmu, a ona se zove Bogojavljenje-Sveta tri kralja.

Danas je blagdan Sveta tri kralja

Danas je blagdan Sveta tri kralja

Danas se obilježava jedan od najstarijih katoličkih blagdana - Sveta tri kralja ili Bogojavljenje.

Danas se slavi blagdan Sveta tri kralja

Katolički vjernici danas slave blagdan Sveta tri kralja ili Bogojavljenja, čime za njih završava ovo božićno razdoblje.