#Sv. Liberan

Dana 23. srpnja obilježava se blagdan svetog Liberana

Dana 23. srpnja obilježava se blagdan svetog Liberana

Rijetko koji svetac ima toliko kapelica u Neretvi kao Sv. Liberan