Međugorska suza

Tu smo Njega gledajući ga u suzama,suzama svojim, svoja srca prali, skupa s anđelima, kapi ljubavi na dlan stavljali, Njoj za utjehu svaku…