#sušiti

 Nakon ovoga nikada nećete sušiti odjeću na radijatoru!

Nakon ovoga nikada nećete sušiti odjeću na radijatoru!

Sušenje odjeće u stanovima povećava stupanj vlage za 30 posto i sa sobom povlači povećan rizik od astme i alergija kojima su posebno izloženi najmlađi.