#Sudjelovanjem u odlučivanju za transparentnu lokalnu upravu

 NAJAVA: Sudjelovanjem u odlučivanju za transparentnu lokalnu upravu - Izrada projekata, planiranje i namicanje sredstava

NAJAVA: Sudjelovanjem u odlučivanju za transparentnu lokalnu upravu - Izrada projekata, planiranje i namicanje sredstava

Centar za građansku suradnju Livno, u okviru projekta „Sudjelovanjem u odlučivanju za transparentnu lokalnu upravu“ organizira obuke za predstavnike mjesnih…