#Studentski objektiv

Studenti novinarstva Filozofskog fakulteta napravili novu emisiju Studentski objektiv

Studenti novinarstva Filozofskog fakulteta napravili novu emisiju Studentski objektiv

U sklopu praktičnog dijela nastave na kolegiju Televizija na Studiju novinarstva Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru...