#stroj za sarmu

Stroj za motanje sarme spas u kuhinji

Stroj za motanje sarme spas u kuhinji

Tradicionalno motanje sarme odlazi u povijest