Hercegovina info u posjeti vinogradu Viljetić kod Đakova

Vinograd se nalazi u mjestu Mandićevac, a njegov vlasnik je gospodin Stjepan Viljetić. Na licu mjesta smo se uvjerili u pedantnost i brigu vlasnika…