#Srpski car

Srpski car Boris Dežulović i hrvatski domoljubi  Josip Šimunić, Mija Martina Barbarić i Dalibor Ravić

Srpski car Boris Dežulović i hrvatski domoljubi Josip Šimunić, Mija Martina Barbarić i Dalibor Ravić

Dana 29. studenog 2013. godine, nimalo slučajno na dan AVNOJ-a, na telefon naše Udruge javio nam se Kožin brat koji je tijekom Domovinskog rata ostao u Sarajevu kao…