Nova tehnologija sportske medicine : ACP- terapija plazmom

Izuzetan je uspjeh ova terapija pokazala kod patoloških stanja, jer je vrijeme oporavka kod pacijenata značajno smanjeno. Već nakon nekoliko…