Božiću prijeti opasnost da izgubi svoj duhovni smisao

Psihijatri šopingholiju rijetko susretnu kao samostalni poremećaj - često dolazi u paru sa shizofrenijom, psihozama u najširem smislu,…