#solarni treker

Projekt Solarni Suncokreti

Projekt Solarni Suncokreti

Projekt Solarni suncokret namijenjen je edukaciji učenika osnovnih škola o obnovljivim izvorima energije - energiji sunca, vjetra, riječnih tokova, morskih mijena i…