Projekt Solarni Suncokreti

U sklopu projekta, omogućenog donacijom Hrvatskog Telekoma, u 10 osnovnih škola - u Dubrovniku, Hvaru, Zadru, Kaštel Lukšiću,…