Slaven Grbavac novi v.d. člana Uprave HT Eroneta

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 10.9.2014. dala prethodnu suglasnost Nadzornom odboru J.P. Hrvatske telekomunikacije za…