#skandal 2009

Top 10 domaćih skandala u 2009. godini

Top 10 domaćih skandala u 2009. godini

Svađe, fizički obračuni, pijana posla, sudske zabrane, lažni iskazi, zatvori, čupanja kosa, seksualni skandali, preljubi, pozivanja na red, pametovanja, rastave i umiranja.