ISTINA O KOJOJ SE ŠUTJELO 70. GODINA

Samo oni koji su iskusili prognaničke korake, oni s kruhom suza, oni koji su se okretali prema rodnom domu, oni očiju bez sjaja, usana bez smije…