#Sindrom apstinencije

Sindrom apstinencije (sindrom povlačenja)

Sindrom apstinencije (sindrom povlačenja)

Sindrom apstinencije je kompleks različitih somatoneuroloških i vrlo često mentalnih poremećaja koji se javljaju u pozadini dovoljno dugotrajne upotrebe…