Jedna od najtraženijih teroristkinja na svijetu živi na Balkanu

... Njemačkoj između 1973. i 1995. godine, danas živi i radi u Makedoniji. Nakon atentata, ona je pobjegla u tadašnju Demokratsku Republiku…