#Semir Sarajlić

Pripadnik OS BiH brzom reakcijom spasio život nogometašu u Posušju

Pripadnik OS BiH brzom reakcijom spasio život nogometašu u Posušju

Pripadnik Oružanih snaga BiH na službi u Središtu za obuku za operacije potpore miru (PSOTC) desetnik Semir Sarajkić, ...