#Sedina Muhibić

U Sarajevu nosila jaknu sa hrvatskom šahovnicom i doživjela neprijatnost

U Sarajevu nosila jaknu sa hrvatskom šahovnicom i doživjela neprijatnost

Smatram da imam pravo svoju jaknu obući kad hoću i gdje hoću, pa i u Sarajevu.