#Šećerna bolest tipa 2

Pretilost povećava rizik za razvoj šećerne bolesti

Pretilost povećava rizik za razvoj šećerne bolesti

Povećana učestalost debljine sve više snižava dobnu granicu pa je pojava ove bolesti moguća i u mlađih osoba