#savijanje svjetla

Kinezi predstavili plašt nevidljivosti

Kinezi predstavili plašt nevidljivosti

Pomoću ovog uređaja Kinezi demonstriraju "nestanak" mačke i zlatne ribice.