Svjetski dan osoba s Down sindromom: Ne zaboravite obući šarene čarape

Datum je bio izabran kako bi označio jedinstvenost Downova sindroma u potrostručenju (trisomiji) 21. kromosoma i podjednako se rabi sa sinonimom Down…