#Šantića vila

Šantića vila na Borcima propada iako je 2006.proglašena nacionalnim spomenikom BiH

Šantića vila na Borcima propada iako je 2006.proglašena nacionalnim spomenikom BiH

Za vrijeme austrougarskog perioda u Bosni i Hercegovini se pojavljuje jedan novi tip zgrade za stanovanje koja se naziva vila. Bio je to slobodnostojeći objekat u…