#samostansko pivo

Vrste piva

U načelu, pivo ima mnogo više različitih varijanti nego vina, iako se valjda 90% piva proizvodi i pije kao uniformni svijetli lager. Pivari nastoje postići uniformnost okusa, bez varijacija…