Javni poziv za financiranje biznisa za marginalizirane grupe žena

Program podrške marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa usmjeren je na poticanje žena na samostalno osnivanja poduzeća ili obrta.…