Samit o približavanju zapadnog Balkana EU u Parizu

Samit u Parizu nastavak je procesa koji je počeo sastankom 28. kolovoza 2014. u Berlinu, a godinu dana poslije, 27. kolovoza 2015. samit je održan u…