GLAS RAZUMA "Ne možemo razmišljati samo o covidu, a ne o drugim zdravstvenim i ekonomskim problemima"

Svijet više ne može razmišljati samo o covidu-19 i ignorirati druge kritične zdravstvene i ekonomske probleme te obrazovne izazove…