#Ruptura

Ruptura distalne tetive tricepsa

Ruptura distalne tetive tricepsa

Troglavi mišić nadlaktice (m. triceps brachii) sastoji se od duge glave koja polazi sa infraglenoidalne kvržice na lopatici i medijalne i lateralne glave koje polaze…