Nermin Nikšić laže i sam sebi skače u usta

Strujno kolo uskoro će dobiti svoj epilog u Federalnom parlamentu jer su štete milijunske. Iz strujnog kola dvije federalne elektroprivrede i…