Danas u Sarajevu otvorena konferencija o rijetkim bolestima

... ljudi koji boluju od rijetkih bolesti u BiH“, koji financira Europska unija u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2012). …