#razvrstavanje pošte

Roboti  počeli preuzimati 'naše' poslove

Roboti počeli preuzimati 'naše' poslove

O malo smo čemu posljednjih godina pričali kao o tehnologiji koja malo pomalo preuzima sve više poslova koji su donedavno pripadali ljudima.