#Radmilja

Komemoracija žrtava kominizma na Radmilji

Komemoracija žrtava kominizma na Radmilji

Potkraj 2. svjetskog rata, već 1944. godine, partizani su zarobili brojne hrvatske civile gdje bi se god našli, a da nisu ...